Giấy lọc phòng thí nghiệm 1001-047 (47mm) Whatman

Giấy lọc phòng thí nghiệm 1001-047 (47mm) Whatman

Size
Price:

Read more »

Đặc tính

 • Vật liệu: Lọc cellulose
 • Hình dạng: Vòng tròn

Đóng gói

 • Đóng gói: 100 chiếc
 • Nhà sản xuất/Thương hiệu: Whatman 1001-047

Mã số sản phẩm Whatman: 28413910 (tham chiếu của Hoa Kỳ)

Thông số

 • Áp suất vỡ khi ướt: 0,25 psi
 • Tốc độ (Herzberg): 150 giây/100 mL

Kích thước

 • Đường kính: 47 mm
 • Độ dày: 180 μm
 • Tro: ≤0,06%
 • Kích thước lỗ: 11 μm (Giữ lại hạt)
 • Trọng lượng cơ sở: 87 g/m2

Mô tả chung Whatman 47mm

Lọc cellulose được sử dụng trong các kỹ thuật phân tích định tính để xác định và nhận dạng vật liệu. Ngoài ra còn có các loại lọc định tính gấp nếp sẵn, cho lưu lượng tốt hơn và dung tích tải lớn hơn so với các loại tương đương.

Lớp 1: 11 μm (giấy lọc lưu lượng trung bình) là loại sản phẩm được sử dụng rộng rãi nhất cho các ứng dụng thông thường với khả năng giữ lại và lưu lượng trung bình. Phạm vi kích thước mở rộng bao gồm các vòng tròn có đường kính từ 10 đến 500 mm và các tấm 460 x 570 mm.

Lớp này bao gồm nhiều ứng dụng trong phòng thí nghiệm và thường được sử dụng để làm trong chất lỏng. Theo truyền thống, lớp này được sử dụng để phân tách phân tích định tính đối với các chất kết tủa như chì sunfat, canxi oxalat (nóng) và canxi cacbonat.

Trong nông nghiệp, loại này được sử dụng để phân tích đất và các quy trình kiểm tra hạt giống. Trong ngành công nghiệp thực phẩm, Lớp 1 được sử dụng cho nhiều kỹ thuật thông thường để tách thực phẩm rắn khỏi chất lỏng liên quan hoặc chất lỏng chiết xuất và được sử dụng rộng rãi trong giáo dục để giảng dạy các phương pháp phân tách phân tích định tính đơn giản.

Trong giám sát ô nhiễm không khí, sử dụng các vòng tròn hoặc cuộn, bụi trong không khí được thu thập từ luồng không khí và cường độ vết bẩn được đo bằng phương pháp quang trắc. Đối với phát hiện khí, sản phẩm được tẩm một thuốc thử to màu và lượng màu được định lượng bằng độ phản xạ quang.

Các lưu ý khác

Lĩnh vực sử dụng: Chỉ sử dụng cho nghiên cứu nội bộ. Các sản phẩm không dùng để chẩn đoán hoặc bán lại.

Thông tin pháp lý

Whatman là thương hiệu đã đăng ký của Cytiva

Tổng quan

Giấy lọc định tính Whatman Lớp 1 là loại sản phẩm lọc được sử dụng rộng rãi nhất cho các ứng dụng thông thường trong phòng thí nghiệm, phân tách phân tích định tính và làm trong chất lỏng. Đây là loại sản phẩm lọc cellulose tiêu chuẩn cho lưu lượng trung bình.

Phân tách phân tích định tính đối với các chất kết tủa như chì sunfat, canxi oxalat (nóng) và canxi cacbonat

Phân tích đất nông nghiệp và các quy trình kiểm tra hạt giống

Các kỹ thuật chế biến thực phẩm công nghiệp để chiết xuất chất lỏng hoặc tách thực phẩm rắn khỏi chất lỏng liên quan

Giám sát ô nhiễm không khí bằng cách thu thập bụi trong không khí từ luồng không khí và đo cường độ vết bẩn bằng phương pháp quang trắc

Phát hiện khí bằng phương pháp tạo màu định lượng với độ phản xạ quang

Lưu lượng và khả năng giữ lại trung bình cho nhiều phương pháp phân tách phân tích định tính

Giấy lọc định tính Lớp 1 (giữ lại hạt 11 µm) có nhiều kích thước và định dạng khác nhau, bao gồm vòng tròn, tấm và lọc gấp nếp sẵn. Chúng cũng có sẵn ở định dạng FilterCup, một phễu lọc dùng một lần 70 mm tiện lợi, dung tích 250 ml được đúc từ polypropylene với một bộ lọc liên kết nhiệt tích hợp.
Contact form

Tên

Email *

Thông báo *