Giấy lọc Whatman số 3 (1003-150), 100 tờ/hộp

Giấy lọc Whatman số 3 (1003-150), 100 tờ/hộp

Size
Price:

Read more »

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Chất liệu: Bộ lọc cellulose
 • Hình dạng: Hình tròn
 • Đóng gói: Gói 100 chiếc
 • Nhà sản xuất/Tên thương hiệu: Whatman 1003-150,
 • Whatman Article No. 28413989 (Tham khảo Mỹ)

Tham số:

 • 0.40 psi bung ướt
 • 325 giây/100 mL tốc độ (Herzberg)
 • Đường kính: 150 mm
 • Độ dày: 390 μm
 • Lượng tro: ≤0.06%
 • Kích thước lỗ: 6 μm (Lọc hạt)
 • Trọng lượng cơ bản: 185 g/m2

Mô tả chung

Giấy lọc Whatman cellulose số 3 này được sử dụng trong các kỹ thuật phân tích định lượng để xác định và nhận diện các vật liệu. Cũng có sẵn bộ lọc định lượng đã được gấp sẵn, mang lại tốc độ dòng chảy cải thiện và khả năng tải cao hơn so với các bộ lọc phẳng tương đương.

Lớp 3: 6 μm, (dòng chảy trung bình, giấy lọc dày) Gấp đôi độ dày của Lớp 1 với khả năng giữ hạt tinh tế hơn và khả năng tải xuất sắc; có thể giữ nhiều kết tủa mà không bị tắc. Độ dày bổ sung mang lại độ bền ướt tăng và làm cho lớp này rất phù hợp để sử dụng trong ống Büchner. Sự hút ẩm cao đặc biệt quý giá khi giấy được sử dụng làm người mang mẫu.

Giấy lọc cellulose Whatman™ 15,0 cm lớp 3 được sử dụng trong các kỹ thuật lọc phân tích định tính để xác định và nhận dng vật liệu. Độ dày bổ sung mang lại độ bền ướt tăng và làm cho lớp lọc này rất phù hợp để sử dụng trong phễu Büchner. Khả năng hút ẩm cao đặc biệt có giá trị khi giấy lọc được sử dụng làm chất mang mẫu. Độ giữ lại: 6µm. Đường kính: 15,0 cm. Đóng gói: 100 tờ/hộp. Mã Whatman™: 1003-150.


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *