Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb

Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb

Size
Price:

Read more »

Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb là chất hấp thụ cellulose 100% được sản xuất từ ​​nguyên liệu tái chế.

Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb sẽ chọn lọc hấp thụ hydrocacbon từ nước trong khi hấp thụ lượng nước theo dõi cho một bề mặt sạch hơn (ít ánh sáng).

Khi bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb đã hút hydrocacbon, nó sẽ nổi vô thời hạn để loại bỏ dễ dàng.

Tất cả có nguồn gốc tự nhiên

Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb phân hủy sinh học

Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb là chất hấp thụ cellulose 100% được sản xuất từ ​​nguyên liệu tái chế.

Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb thân thiện với đời sống thực vật, động vật và thủy sinh.

Đông Châu phân phối toàn quốc giá sỉ 02862702191, lienhe@dongchau.net

Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb

Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb

Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb

Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb

Bao bông thấm dầu tràn vãi Gator Cell-u-sorb Cell-U-Sorb


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *