Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore

Size
Price:

Read more »

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore với ứng dụng quy mô nhỏ hơn.

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore chấp nhận lõi lọc các loại 10 inch, cấp độ lọc đa dạng, kiểu lõi lọc hai đầu bằng DOE.

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore được thiết kế chất liệu bằng thép không rỉ để chống ăn mòn.

Thiết kế bảo đảm an toàn bịt kín và dễ dàng thay thế lõi lọc.

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore thiết kế tiêu chuẩn cho phép dễ dàng đi qua đường ống.

Áp lực vận hành tối đa 10 Bar cho phép sử dụng trong nhiều ứng dụng.

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore có thể được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của quá trình và lắp đặt.

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore

Bình lọc 1 lõi 10 inch DOE Singapore


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *