Read more »

Bông lọc bụi khí 3mm có thể giặt và tái sử dụng

Bông lọc bụi khí 3mm áp yêu cầu thấp

Bông lọc bụi khí 3mm khả năng giữ bụi lớn

Linh hoạt

Bông lọc bụi khí 3mm kinh tế và thực tiễn

Bông lọc bụi có 4 cấp độ lọc như sau 

Hiêu Suất60% – 65%70% – 75%80% – 85%90% – 95%
EN 779G1G2G3G4
Độ Dày5mm10mm15mm20mm

Bông lọc bụi khí 3mm

Bông lọc bụi khí 3mm

Bông lọc bụi khí 3mm


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *