Giấy lọc newstar 102 đường kính 240 mm

Giấy lọc newstar 102 đường kính 240 mm

Size
Price:

Read more »

Giấy lọc  Newstar 102 đường kính 90 mm dễ sử dụng: cắt sẵn bộ lọc giấy để sử dụng trực tiếp


Giấy lọc Newstar 102 đường kính 90 mm sức mạnh giấy lọc định tính vượt trội làm việc dưới áp lực cao hoặc chân không.

Giấy lọc newstar 102 đường kính 240 mm

Giấy lọc newstar 102 đường kính 240 mm

Giấy lọc newstar 102 đường kính 240 mm


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *