Keo cường lực 3M 4920

Keo cường lực 3M 4920

Size
Price:

Read more »

Băng keo cường lực 3M 4920 là băng keo xốp Acrylic VHB kín, hai mặt, nhạy cảm với áp suất, có lớp lót màng PE. 

Băng keo cường lực 3M 4920 liên kết bề mặt năng lượng bề mặt cao.

Nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm

Năng lượng bề mặt cao, (400-1100 Dynes / cm)

Băng keo cường lực 3M 4920 hai chất nền đều linh hoạt

Độ dày băng: 0,010 in (0.3mm) - 0.016 in (0.4mm)

Keo cường lực 3M 4920

Keo cường lực 3M 4920

Keo cường lực 3M 4920

Keo cường lực 3M 4920


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *