Lõi lọc nén Graver MBC từ Mỹ - 10 micron - 30 inch

Lõi lọc nén Graver MBC từ Mỹ - 10 micron - 30 inch

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc màng lọc Citadel®

Được kiểm tra 100% về tính toàn vẹn để đảm bảo tiêu chuẩn hiệu suất

Lõi lọc polyflo với ứng dụng ăn mòn

Lõi lọc màng lọc xếp Citadel có màng PTFE và các thành phần cấu trúc PFA để cung cấp khả năng chống hóa chất và nhiệt độ tuyệt vời cho các ứng dụng hóa chất ăn mòn như chất khắc, chất tẩy, chất tẩy rửa và hóa chất dạng khối. Cấu trúc polyflo toàn bộ cung cấp mức độ tinh khiết chất lỏng cao nhất và sẽ rửa sch nhanh chóng tới độ trở 18 MΩ-cm và nồng độ TOC ở mức một chữ số ppb. Lõi lọc Citadel được sản xuất và chế tạo trong phòng sạch ISO và được kiểm tra 100% về tính toàn vẹn để đảm bảo các tiêu chuẩn hiệu suất.

Đặc điểm và lợi ích

  • Được sản xuất, xả, kiểm tra và đóng gói trong môi trường phòng sạch ISO cấp 7
  • Bộ lọc được xả bằng nước DI 18 MΩ-cm để đảm bảo độ trích xuất thấp và độ rụng hạt thấp
  • Được kiểm tra 100% về tính toàn vẹn để cung cấp hiệu suất đáng tin cậy
  • Độ trở rửa sạch tới 18 MΩ-cm và mức TOC một chữ số ppb với thông lượng tối thiểu
  • Xếp hạng kích thước lỗ lọc từ 0,05 đến 10 micron để đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau
  • Có tùy chọn đóng gói ướt để loi bỏ yêu cầu làm ướt trước bằng dung môi trong các ứng dụng nước

Chứng nhận

USP Lớp VI: Đạt tiêu chuẩn kiểm tra sinh học USP Lớp VI dành cho nhựa

Vật liệu được FDA liệt kê: Tất cả vật liệu đều tuân thủ Tiêu đề 21 của Bộ luật liên bang về quy định phần 174.5 và 177.1550 khi áp dụng cho tiếp xúc với thực phẩm và đồ uống
Contact form

Tên

Email *

Thông báo *