Lõi lọc sợi 5 micron 20 inch o ring 226

Lõi lọc sợi 5 micron 20 inch o ring 226

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc sợi  5 micron 20 inch o ring 226  có thể được sử dụng trong: thực phẩm, nước giải khát, nước tinh khiết, lọc nước mạ điện, in, sơn công nghiệp. 

Lõi lọc sợi  5 micron 20 inch o ring 226  nước làm mát  tuần hoàn, thuốc hóa chất, giải pháp xử lý ảnh, nước Y tế, lọc chất lỏng công nghiệp...

Lõi lọc sợi 5 micron 20 inch o ring 226

Lõi lọc sợi 5 micron 20 inch o ring 226

Lõi lọc sợi 5 micron 20 inch o ring 226

Lõi lọc sợi 5 micron 20 inch o ring 226

Lõi lọc sợi 5 micron 20 inch o ring 226


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *