Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch là một phần tử lọc sâu. 

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch được sử dụng để lọc chất lỏng có độ nhớt thấp, lọc mức tạp chất thấp. 

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch được làm bằng sợi đơn, quấn chắc chắn vào khung xương xốp .

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch

Lõi lọc sợi Aqua 0.5 micron 20 inch


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *