Lõi lọc sợi Aqua 1 micron 40 inch

Lõi lọc sợi Aqua 1 micron 40 inch

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc sợi Aqua 1 micron 40 inch thích hợp cho việc lọc nước trong công nghiệp, trong nước, chất bôi trơn, lọc dầu nhiên liệu.

Lõi lọc sợi Aqua 1 micron 40 inch lọc  các loại sản phẩm hóa dầu, như: sulfolane, lọc chất lỏng phong phú, sơn, mực lọc vv.

Lõi lọc sợi Aqua 1 micron 40 inch

Lõi lọc sợi Aqua 1 micron 40 inch

Lõi lọc sợi Aqua 1 micron 40 inch

Lõi lọc sợi Aqua 1 micron 40 inch


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *