Lõi lọc sợi Aqua 150 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 150 micron 10 inch

Size
Price:

Read more »

Lõi lọc sợi Aqua 150 micron 10 inch làm bằng sợi Polypropylene kháng hóa chất giống, không phát tán sợi ra môi trường chất lỏng, không có khả năng chiết xuất hóa chất vào chất lỏng.

Lõi lọc sợi Aqua 150 micron 10 inch được sử dụng trong sản xuất các thiết bị điện tử, mạ và lọc các chất lỏng siêu tinh khiết.

Lõi lọc sợi Aqua 150 micron 10 inch để sử dụng đến nhiệt độ 80 ° C.

Lõi lọc sợi Aqua 150 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 150 micron 10 inch

Lõi lọc sợi Aqua 150 micron 10 inch

Contact form

Tên

Email *

Thông báo *