Hóa chất chống cáu cặn màng lọc Suez Kleen MCT515 (Suez)

Hóa chất chống cáu cặn màng lọc Suez Kleen MCT515 (Suez)

Size
Price:

Read more »

Kleen MCT515 - Dung dịch tẩy kiềm cho màng*

  • Dung dịch MCT515 tẩy hiệu quả với chi phí hợp lý cho màng.
  • Được công thức đặc biệt để cung cấp khả năng làm sạch vượt trội cho các chất hữu cơ, màng sinh học, chất đồng phân và sắt trên bề mặt của màng.
  • Sản phẩm MCT515 được cân bằng với mục đích duy trì pH trong phạm vi pha loãng để bảo vệ màng.
  • Giảm chi phí vận hành bằng cách tăng tuổi thọ của màng thông qua việc giảm tần suất tẩy rửa.
  • Tăng hiệu suất với việc tăng nhiệt độ dung dịch tẩy.
  • MCT515 với công thức cho việc sử dụng trên màng PA. Không sử dụng trên màng CA.

Kleen MCT515 là một dung dịch tẩy kiềm được cân bằng, chứa các chất làm ẩm và phân tán trong công thức để làm sạch bề mặt của các màng. Được khuyến nghị sử dụng để loại bỏ chất bẩn và các hợp chất hữu cơ như dầu và protein sinh học. Sản phẩm này rất hiệu quả và cung cấp khả năng làm sạch vượt trội dẫn đến chu kỳ làm sạch kéo dài hơn.

Ứng dụng điển hình Kleen MCT515

Trong quá trình vận hành của hệ thống tách màng, các chất hữu cơ và chất rắn treo trong nước cấp có thể tích tụ trên bề mt của màng, sự bẩn thỉu của các loại này ngăn chặn dòng nước thông qua màng. Điều này có thể dẫn đến giảm sản xuất, áp suất hoạt động cao và sự chênh lệch áp suất quá mức trong hệ thống, gây ra tổn thương không thể đảo ngược cho màng. Ngoài ra, sự tích tụ cặn trên bề mặt của màng có thể tăng lượng chất tan trong nước lọc ra, dẫn đến chất lượng nước sản phẩm kém và không chấp nhận được.

Trước khi sự tích tụ cặn đạt mức ảnh hưởng đến sản xuất nước, chất lượng hoặc gây ra tổn thương không thể đảo ngược, chúng có thể được loại bỏ thông qua quá trình Clean in Place (CIP), làm sạch ngoại tuyến. Các chỉ số cơ bản của nhu cầu làm sạch bao gồm: giảm đáng kể của lưu lượng chuẩn hóa, tăng chênh lệch áp suất trong một giai đoạn hoặc toàn bộ hệ thống và tăng lượng muối lọc ra chuẩn hóa, đây là chỉ số của chất lượng nước lọc kém. Nhân viên tư vấn của SUEZ sẽ hỗ trợ để xác định thời điểm làm sạch tốt nhất.


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *