OptiClean B PWT: Chất làm sạch màng hiệu quả

OptiClean B PWT: Chất làm sạch màng hiệu quả

Size
Price:

Read more »

OptiClean 𝑇𝑀 B là một chất làm sạch bột có độ pH cao (kiềm) mạnh mẽ, lý tưởng để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ, sinh học, bùn, hạt và các chất gây ô nhiễm khác không tan trong axit từ màng tổ hợp mảng mỏng, siêu lọc và lọc siêu nhỏ. Kết hợp các chất chelant được kích hoạt bởi nước, các chất phân hủy và các chất oxy hóa an toàn cho màng, OptiClean TM B cung cấp khả năng làm sạch xuất sắc. Lý tưởng cho các hệ thống màng gặp vấn đề với tải hữu cơ và/hoặc sinh học cao.

Đặc điểm / Lợi ích sản phẩm PWT

  • Chất làm sạch bột dễ tan cung cấp việc vận chuyển và xử lý hiệu quả
  • Hiệu quả cao đối với các chất gây ô nhiễm hữu cơ và sinh học
  • Độ pH được đệm để duy trì hiệu suất làm sạch tối ưu trong suốt chu kỳ làm sạch
  • Kết quả tốt nhất khi sử dụng trong chương trình bao gồm cả OptiClean 𝑇𝑚 A hoặc Lavasol Tm1
  • Được phân loại để sử dụng trong các hệ thống màng sản xuất nước uống (Tiêu chuẩn ANSI/NSF 60)

Công dụng

Sử dụng trên các màng lọc ngược (RO), nano lọc (NF), siêu lọc (UF) và lọc siêu nhỏ (MF)

Được công thức để hòa tan các chất gây ô nhiễm hữu cơ từ bề mặt màng

Hỗ trợ trong việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm hạt, lơ lửng, vi sinh vật và các chất gây ô nhiễm khác không tan trong axit từ bề mặt màng

Hướng dẫn Tổng quát về Trộn và Áp dụng OptiClean Tm B

Kiểm tra tất cả các thành phần hệ thống làm sạch bao gồm bể CIP, ống dẫn, và bộ lọc patron. Làm sạch hoặc thay thế nếu cần. Đổ nước RO hoặc nước DI vào bể làm sạch. Bật bơm khuấy hoặc bơm tái lưu trong bể.

Thêm dần OptiClean"w vào bể làm sạch (1 pound [0.45 kg] của OptiClean"N cho mỗi 12 gal [45 L] nước) và khuấy đều. Độ pH của dung dịch nên phù hợp với thông số kỹ thuật của sản phẩm. Nếu cần, điều chỉnh pH bằng chất hóa học được phê duyệt bởi màng như xút, axit chanh, axit sulfuric, hoặc axit hydrocloric. Dung dịch nên được làm nóng đến 45∘C để cải thiện hiệu quả làm sạch.

Lưu thông dung dịch theo cùng hướng với dòng nước cấp. Thời gian lưu thông thông thường là 30−90 phút. PWT khuyến nghị làm sạch từng giai đoạn của hệ thống một cách riêng lẻ. Lưu lượng tối đa cho mỗi bể áp lực là 40gpm (152Lpm) cho các yếu tố 8-inch và 10gpm (38Lpm) cho các yếu tố 4-inch. Áp suất tối đa cho quá trình làm sạch là 60psig (4.2 kg/cm2)

Trong trường hợp bị bám dày, chuyển 10−20% đầu tiên của dung dịch làm sạch vào cống để ngăn ngừa sự tái kết tủa của chất rắn đã loại bỏ.

Rửa sạch bằng nước RO trước khi đưa hệ thống trở lại hoạt động. Khi đưa thiết bị trở lại hoạt động, chuyển nước sản phẩm vào cống cho đến khi bất kỳ dung dịch làm sạch còn sót lại đã được rửa sạch khỏi hệ thống.

"Tùy thuộc vào tính chất của các chất bám dính, có thể cần một thời gian ngâm để đạt kết quả tối ưu. Vui lòng liên hệ với PWT hoặc nhà phân phối Đông Châu để biết quy trình làm sạch tùy chỉnh hoặc tham khảo Bulletin Kỹ thuật 503 của PWT để biết thêm các khuyến nghị về làm sạch."


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *