OrganoGuar 100, Dung dịch hóa chất chống cáu cặn hữu cơ

OrganoGuar 100, Dung dịch hóa chất chống cáu cặn hữu cơ

Size
Price:

Read more »

Pha trực tiếp vào nước cấp đầu vào, có tác dụng chống bám cặn HỮU CƠ cho màng RO/ màng NF, bảo vệ và tăng tuổi thọ cho màng, giảm thời gian và chi phí súc rửa màng sau này


Dung dịch hóa chất chống cáu cặn hữu  cơ OrganoGuar 100

- MODEL: ORGANOGUARD 100-5G

- Trọng lượng tịnh: 19 kg

- Hiệu quả với cáu cặn hữu cơ

- Nhà sản xuất: PWT - Xuất xứ: Mỹ

Cách sử dụng: pha thẳng vào nguồn nước cấp đầu vào

Công dụng: chống bám cặn hữu cơ như bùn, rong tảo,, vào màng RO, màng UF, màng NF
Tăng tuổi thọ cho màng, giảm chi phí  và thời gian rửa màng

Đông Châu cung cấp giá sỉ, giao hàng toàn quốc hóa chất, dung dịch CHỐNG CÁU CẶN MÀNG RO PWT, HÓA CHẤT TẨY RỬA MÀNG RO PWT

02862702191, lienhe@dongchau.net

Dung dịch hóa chất chống cáu cặn hữu cơ OrganoGuar 100 - MODEL: ORGANOGUARD 100-5G - Trọng lượng tịnh: 19 kg - Hiệu quả với cáu cặn hữu cơ - Nhà sản xuất: PWT - Xuất xứ: Mỹ Cách sử dụng: pha thẳng vào nguồn nước cấp đầu vào Công dụng: chống bám cặn hữu cơ như bùn, rong tảo,, vào màng RO, màng UF, màng NF Tăng tuổi thọ cho màng, giảm chi phí và thời gian rửa màng Đông Châu cung cấp giá sỉ, giao hàng toàn quốc hóa chất, dung dịch CHỐNG CÁU CẶN MÀNG RO PWT, HÓA CHẤT TẨY RỬA MÀNG RO PWT 02862702191, lienhe@dongchau.net


Dung dịch hóa chất chống cáu cặn hữu cơ OrganoGuar 100 - MODEL: ORGANOGUARD 100-5G - Trọng lượng tịnh: 19 kg - Hiệu quả với cáu cặn hữu cơ - Nhà sản xuất: PWT - Xuất xứ: Mỹ Cách sử dụng: pha thẳng vào nguồn nước cấp đầu vào Công dụng: chống bám cặn hữu cơ như bùn, rong tảo,, vào màng RO, màng UF, màng NF Tăng tuổi thọ cho màng, giảm chi phí và thời gian rửa màng Đông Châu cung cấp giá sỉ, giao hàng toàn quốc hóa chất, dung dịch CHỐNG CÁU CẶN MÀNG RO PWT, HÓA CHẤT TẨY RỬA MÀNG RO PWT 02862702191, lienhe@dongchau.net

Dung dịch hóa chất chống cáu cặn hữu cơ OrganoGuar 100 - MODEL: ORGANOGUARD 100-5G - Trọng lượng tịnh: 19 kg - Hiệu quả với cáu cặn hữu cơ - Nhà sản xuất: PWT - Xuất xứ: Mỹ Cách sử dụng: pha thẳng vào nguồn nước cấp đầu vào Công dụng: chống bám cặn hữu cơ như bùn, rong tảo,, vào màng RO, màng UF, màng NF Tăng tuổi thọ cho màng, giảm chi phí và thời gian rửa màng Đông Châu cung cấp giá sỉ, giao hàng toàn quốc hóa chất, dung dịch CHỐNG CÁU CẶN MÀNG RO PWT, HÓA CHẤT TẨY RỬA MÀNG RO PWT 02862702191, lienhe@dongchau.net

Dung dịch hóa chất chống cáu cặn hữu cơ OrganoGuar 100 - MODEL: ORGANOGUARD 100-5G - Trọng lượng tịnh: 19 kg - Hiệu quả với cáu cặn hữu cơ - Nhà sản xuất: PWT - Xuất xứ: Mỹ Cách sử dụng: pha thẳng vào nguồn nước cấp đầu vào Công dụng: chống bám cặn hữu cơ như bùn, rong tảo,, vào màng RO, màng UF, màng NF Tăng tuổi thọ cho màng, giảm chi phí và thời gian rửa màng Đông Châu cung cấp giá sỉ, giao hàng toàn quốc hóa chất, dung dịch CHỐNG CÁU CẶN MÀNG RO PWT, HÓA CHẤT TẨY RỬA MÀNG RO PWT 02862702191, lienhe@dongchau.net

Contact form

Tên

Email *

Thông báo *