Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Size
Price:

Read more »

Ứng dụng: lọc bụi , lọc khí ở nhiệt độ cao, chất liệu giấy nhựa PE, ron Silicon

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Kích thước: gia công theo yêu cầu

Đông Châu sản xuất và giao hàng giá sỉ toàn quốc, nhanh chóng 02862702191, lienhe@dongchau.net

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Phin lọc bụi PE Ron Silicon chịu nhiệt độ cao

Contact form

Tên

Email *

Thông báo *