Tiêu chuẩn cho phin lọc bụi công nghiệp

Tiêu chuẩn cho phin lọc bụi công nghiệp

Size
Price:

Read more »

Nếu bạn đang tìm kiếm một phin lọc bụi công nghiệp hiệu quả, bạn cần biết các tiêu chuẩn áp dụng cho loại sản phẩm này. Trong blog này, chúng tôi sẽ phân tích một số tiêu chuẩn quan trọng nhất mà bạn nên chú ý khi chọn lõi lọc bụi công nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 16890: Đây là tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về phin lọc bụi, được áp dụng từ năm 2016. Tiêu chuẩn này phân loại phin lọc bụi theo khả năng lọc các hạt bụi có kích thước từ 0.3 đến 10 micromet. Có bốn nhóm phin lọc bụi theo tiêu chuẩn này, là ePM1, ePM2.5, ePM10 và ISO Coarse. Nhóm ePM1 có khả năng lọc các hạt bụi nhỏ nhất trong khi nhóm ISO Coarse chỉ lọc được các hạt bụi lớn.

Tiêu chuẩn EN 779: Đây là tiêu chuẩn châu Âu cũ về phin lọc bụi, được áp dụng trước năm 2016. Tiêu chuẩn này phân loại phin lọc bụi theo hiệu suất lọc trung bình của các hạt bụi có kích thước 0.4 micromet. Có sáu nhóm phin lọc bụi theo tiêu chuẩn này, là G1, G2, G3, G4, F5 và F9. Nhóm G1 có hiệu suất lọc thấp nhất, trong khi nhóm F9 có hiệu suất lọc cao nhất.

Tiêu chuẩn ASHRAE 52.2: Đây là tiêu chuẩn Mỹ về phin lọc bụi, được áp dụng từ năm 1999. Tiêu chuẩn này phân loại phin lọc bụi theo chỉ số hiệu quả lọc khí (MERV) từ 1 đến 16. Chỉ số MERV càng cao khả năng lọc các hạt bụi càng tốt.

Từ những tiêu chuẩn trên, bạn có thể so sánh và chọn được lõi lọc bụi công nghiệp phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra, bạn cũng cần xem xét các yếu tố khác như kích thước, độ dày, chất liệu và tuổi thọ của phin lọc bụi. Chúc bạn thành công!

Sự khác biệt chính giữa ISO 16890 và EN 779 là ISO 16890 cung cấp một phép đo chính xác hơn về hiệu suất lọc của bộ lọc khí công suất lớn trong điều kiện hoạt động thực tế. ISO 16890 cũng phản ánh tốt hơn sự phân bố kích thước hạt của bụi trong không khí, từ những hạt siêu nhỏ có thể gây hại cho sức khỏe đến những hạt lớn có thể gây ô nhiễm và giảm hiệu quả của hệ thống HVAC. Do đó, ISO 16890 là tiêu chuẩn hiện đại và tin cậy hơn cho bộ lọc khí công suất lớn.


Lõi lọc bụi công nghiệp gắn trong máy hút bụi công suất lớn

Contact form

Tên

Email *

Thông báo *