Tấm thấm dầu, hóa chất màu xám

Tấm thấm dầu, hóa chất màu xám

Size
Price:

Read more »

Tấm thấm dầu, hóa chất màu xám bằng chất hấp thụ polypropylene màu xám và một lớp đơn, chất hấp thụ kinh tế. 

Tấm thấm dầu, hóa chất màu xám được đục lỗ, giúp thúc đẩy giảm thiểu chất thải.

Tấm thấm dầu, hóa chất màu xám rất thấm hút, được thiết kế để hấp thụ hầu hết các chất lỏng dầu và hóa chất lỏng bao gồm sơn, dung môi, chất làm nguội và hóa chất nhẹ.

Tấm thấm dầu, hóa chất màu xám được liên kết để tăng sức mạnh với thiết kế đục lỗ giúp tăng tốc độ hấp thụ nhanh chóng cũng như được đục lỗ để cho phép sử dụng tiết kiệm và cải thiện tính linh hoạt và giữ được sức mạnh và hình dạng ngay cả khi bão hòa hoàn toàn, trong môi trường khắc nghiệt, nơi hiệu suất là điều cần thiết.

Tấm thấm dầu, hóa chất màu xám

Tấm thấm dầu, hóa chất màu xám

Tấm thấm dầu, hóa chất màu xám

Tấm thấm dầu, hóa chất màu xám


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *