Tấm thấm hóa chất tràn màu vàng

Tấm thấm hóa chất tràn màu vàng

Size
Price:

Read more »

Tấm thấm hóa chất tràn màu vàng xây dựng bằng polyethylene.Màu vàng để nhận dạng nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Rất lý tưởng khi bạn không biết chất lỏng đó là gì. 

Tấm thấm hóa chất tràn màu vàng thích hợp cho hầu hết các axit và các chất lỏng mạnh như hydrofluoric, hydrochloric, phosphoric, nitric và axit sulfuric. Cũng sử dụng với hydrocacbon như dầu, diesel, xăng, nhiên liệu máy bay phản lực, dầu thủy lực, dầu thực vật và dầu hỏa. 

Tấm thấm hóa chất tràn màu vàng cấu trúc chắc chắn.

Tấm thấm hóa chất tràn màu vàng giữ hình dạng và độ chắc chắn ngay cả khi hoàn toàn bão hòa và các lỗ cho phép sử dụng tiết kiệm và tính linh hoạt được cải thiện.

Tấm thấm hóa chất tràn màu vàng

Tấm thấm hóa chất tràn màu vàng

Tấm thấm hóa chất tràn màu vàng

Tấm thấm hóa chất tràn màu vàng


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *