Tay vặn, khóa mở cốc ly lọc 10 inch

Tay vặn, khóa mở cốc ly lọc 10 inch

Size
Price:

Read more »

Dùng mở ly lọc trong, mở ly lọc xanh 10 inch

Tay vặn, khóa mở cốc ly lọc 10 inch

Chất liệu nhựa

Màu sắc: màu trắng và đen

Ứng dụng: dùng mở cốc lọc, ly lọc trong và ly lọc xanh 10 inch

Đông Châu phân phối giá sỉ ly lọc 10 inch, 20 inch và khóa, tay mở ly lọc 10 inch, 20 inch

02862702191, lienhe@dongchau.net

Tay vặn, khóa mở cốc ly lọc 10 inch

Tay vặn, khóa mở cốc ly lọc 10 inch

Tay vặn, khóa mở cốc ly lọc 10 inch


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *