Túi lọc NMO may miệng vòng inox

Túi lọc NMO may miệng vòng inox

Size
Price:

Read more »

Túi lọc NMO may miệng vòng inox NMO (nylon): độ chính xác lọc của bề mặt từ 25 ~ 1000μm.

Túi lọc NMO may miệng vòng inox  trong các dạng hình sợi dệt monofilament.

Túi lọc NMO may miệng vòng inox chống chịu các điều kiện axit dung môi, nhiệt độ 160 ℃.

Túi lọc NMO may miệng vòng inox

Túi lọc NMO may miệng vòng inox

Túi lọc NMO may miệng vòng inox


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *