Túi lọc PE 5 micron size 8

Túi lọc PE 5 micron size 8

Size
Price:

Read more »

Túi lọc PE 5 micron size 8 có vòng miệng nhựa chất lượng cao, chắc chắn, mạnh mẽ, có độ ổn định tốt. 

Túi lọc PE 5 micron size 8 có thể chống lại áp lực trực tiếp, cải thiện độ hàn chính xác . 

Túi lọc PE 5 micron size 8 vòng miệng ép nhựa hiệu quả tốt . 

Túi lọc PE 5 micron size 8

Túi lọc PE 5 micron size 8

Túi lọc PE 5 micron size 8


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *