150 LPM, Lưu lượng kế đo chất lỏng

150 LPM, Lưu lượng kế đo chất lỏng

Size
Price:

Read more »

Dạng ống gắn trên đường ống đo lưu lượng chất lỏng như nước, dầu, hóa chất....

Lưu lượng kế đo chất lỏng

Dạng ống kết nối ren 2 đầu

Phạm vi đo: từ 20 LPM - 150 LPM ( 20 lí/ phút = 1200 lít/ giờ - 150 lít/ phút = 9000 lít/ giờ)

Ứng dụng: gắn trên đường ống đo lưu lượng chất lỏng như nước, hóa chất, dầu, dung dịch lỏng

Xuất xứ: TQ

Đông Châu phân phối giá sỉ toàn quốc Lưu lượng kế với nhiều phạm vi đo khác nhau

Lienhe@dongchau.net, 02862702191
150 LPM, Lưu lượng kế đo chất lỏng

150 LPM, Lưu lượng kế đo chất lỏng

150 LPM, Lưu lượng kế đo chất lỏng

Contact form

Tên

Email *

Thông báo *