Hạt Nhựa Cation Amberlite Dow IR120Na làm mềm nước

Hạt Nhựa Cation Amberlite Dow IR120Na làm mềm nước

Size
Price:

Read more »

Thông số kỹ thuật Amberlite Dow IR120Na

Tính chất vật lý

 • Copolymer Styrene-divinylbenzene
 • Ma trận gel
 • Loại: Cation axit mạnh
 • Nhóm chức năng: Axit sulfonic
 • Dạng vật lý: Hạt hình cầu, màu hổ phách, trong mờ

Tính chất hóa học

 • Dạng ion khi vận chuyển: Na+
 • Tổng dung lượng trao đổi: ≥ 1,90 eq/L (dạng Na+)
 • Dung lượng giữ nước: 42,0 – 49,0% (dạng Na+)

Kích thước hạt

 • < 300 µm: ≤ 2,0%
 • 1180 µm: ≤ 4,0%

Độ ổn định hạt nhựa

Độ trương nở Na+ → H+: ≤ 11%

Mật độ hạt nhựa

 • Mật độ hạt: 1,27 g/mL
 • Trọng lượng vận chuyển: 820 g/L

Điều kiện vận hành đề xuất Amberlite Dow IR120Na

Phạm vi nhiệt độ (dạng Na+): 5 – 150°C (41 – 302°F)

Phạm vi pH

 • Chu trình dịch vụ: 1 – 14
 • Ổn định: 0 – 14

Để biết thêm thông tin hạt nhựa về độ sâu lớp đệm tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp riêng biệt (Biểu mẫu số 177-03729) trong xử lý nước, vui lòng tham khảo nhân viên kỹ thuật của Đông Châu.

Quản lý sản phẩm hạt nhựa trao đổi ion

Dow luôn quan tâm đến tất cả những người sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm của mình, cũng như môi trường mà chúng ta đang sống. Mối quan tâm này là nền tảng cho triết lý quản lý sản phẩm của Đông Châu, theo đó chúng tôi đánh giá thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường của các sản phẩm của mình, sau đó thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ sức khỏe của nhân viên và cộng đồng cũng như môi trường của chúng tôi. Sự thành công của chương trình quản lý sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào từng cá nhân tham gia vào các sản phẩm của hạt Dow - từ khái niệm và nghiên cứu ban đầu đến sản xuất, sử dụng, bán, thải bỏ và tái chế từng sản phẩm.


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *