Miếng lưới inox tròn đường kính 55mm, 120 mesh

Miếng lưới inox tròn đường kính 55mm, 120 mesh

Size
Price:

Read more »

Kích thước cắt theo yêu cầu, dùng lọc keo, lọc sơn, lọc cặn nước, hóa chất

Miếng lưới inox tròn đường kính 55mm, 120 mesh

Dạng miếng hình tròn, không bọc viền, đường kính 55mm

Loại lưới inox 304, 120 mesh tương ứng 125 micron

Đông Châu nhận dập, gia công theo yêu cầu cho các loại lươi inox mesh khác nhau

02862702191, lienhe@dongchau.net

Miếng lưới inox tròn đường kính 55mm, 120 mesh

Miếng lưới inox tròn đường kính 55mm, 120 mesh

Miếng lưới inox tròn đường kính 55mm, 120 mesh


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *