Nút đệm 3M SJ5302 chống rung

Nút đệm 3M SJ5302 chống rung

Size
Price:

Read more »

Nút đệm Silicon trong suốt hình chóp dùng gắn dưới kính, laptop để chống rung, dễ sử dụng

Nút đệm 3M SJ5302 chống rung
Quy cách: 406 nút/ vỉ
Kích thước 5mm, hình chóp
Chất liệu: Silicont rong suốt
Nút đệm 3M SJ5302 chống rung

Nút đệm 3M SJ5302 chống rung

Nút đệm 3M SJ5302 chống rung

Contact form

Tên

Email *

Thông báo *