Read more »

Sỏi đệm 4-8 mm là một phương tiện lọc cực kỳ hiệu quả vì khả năng giữ lại các kết tủa chứa tạp chất. 
Sỏi đệm 4-8 mm lọc kích thước cát, góc cạnh và độ cứng là những đặc tính lọc cát quan trọng để đảm bảo lọc thích hợp. 
Sỏi đệm 4-8 mm là sản phẩm đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn cho các thành phần hệ thống nước uống.
Hệ số đồng nhất: 1.2 - 1.7 
Trọng lượng riêng: 2.70 
Độ cứng của Moh: 6 
Sỏi đệm 4-8 mm

Sỏi đệm 4-8 mm

Sỏi đệm 4-8 mm

Sỏi đệm 4-8 mm


Contact form

Tên

Email *

Thông báo *